Правила користування

Кролевецькою районною бібліотекою

1.Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою регулюють відносини Бібліотеки з читачами, визначають їх права і обов'язки у відповідності до Конституції України, основ законодавства України про культуру, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до нього.

1.2. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності.

2. Права і обов'язки Бібліотеки

2.1. Основними обов'язками Бібліотеки є формування, збереження, забезпечення загальнодоступності документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування користувачів.

2.2. Бібліотека надає користувачам доступ до бібліотечного фонду та довідково-інформаційних матеріалів, забезпечує свободу вибору літератури та форм обслуговування, дбає про своєчасне повернення літератури та її раціональне використання.

2.3. Бібліотека сприяє задоволенню інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства, збагаченню духовного потенціалу народу.

2.4. Бібліотека гарантує безплатне надання основних видів бібліотечних послуг, анонімність даних про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси, добровільність користування бібліотечними послугами.

2.5 Бібліотека має право:

2.5.1 Встановлювати умови і порядок користування бібліотечними послугами.

2.5.2 У разі втрати, неповернення, знищення, пошкодження або розкрадання документів притягати осіб, які заподіяли шкоду, до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2.5.4 Визначати з урахуванням запитів користувачів перелік додаткових платних послуг.

3. Права та обов'язки читачів

3.1. Право користування Бібліотекою надається всім громадянам незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, віросповідання, роду і характеру занять, місця проживання.

3.1.1 Особам, які тимчасово перебувають в зоні обслуговування Бібліотеки і не мають прописки в м. Кролевець, надається право користування тільки в режимі «читального залу».

3.2. Для запису в Бібліотеку громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, студенти – додатково студентський квиток, і повідомляють дані, необхідні для оформлення читацького формуляра і заповнення реєстраційної картки.

Про зміну місця проживання, прізвища користувач повинен своєчасно повідомити Бібліотеку.

3.2.1 Паспорт або документ, що його замінює, пред'являється для запису в кожному структурному підрозділі бібліотеки.

3.2.2. Користувачі, які мають військовий білет, закордонний паспорт, обслуговуються в режимі «читального залу».

3.3 При записі в Бібліотеку читачі повинні ознайомитись з правилами користування Бібліотекою і підтвердити зобов'язаність про їх дотримання своїм підписом в читацькому формулярі.

3.4. Читач може отримати додому не більше п'яти творів друку та інших матеріалів терміном на 30 днів.

3.4.1. Термін користування взятих додому документів може бути двічі продовжений Бібліотекою на прохання читача (особисто чи по телефону), якщо на них немає попиту з боку інших читачів.

3.5. Робота з "контрольними примірниками" передбачається тільки в читальному залі.

3.6. Рідкісні і цінні твори друку видаються тільки для роботи в читальному залі при наявності паспорта.

3.7. Кількість документів, виданих в читальному залі, не обмежується.

3.8. При одержанні літератури читач повинен її ретельно оглянути і у випадку будь-яких пошкоджень повідомити про це бібліотекаря.

3.9. Читач повинен підписатися за кожен одержаний примірник видання в своєму читацькому формулярі, при поверненні літератури підпис читача погашається підписом бібліотекаря в його присутності.

Формуляр є документом, який засвідчує дату і факт видачі читачеві і прийому бібліотекарем літератури.

3.10. Користувачі мають право:

3.10.1 Одержувати документи з бібліотечних фондів.

3.10.2 Користуватися послугами довідково-інформаційного, бібліографічного характеру, брати участь у масових заходах.

3.10.3 Отримувати інші послуги, в тому числі платні.

3.11. Громадяни, підприємства, установи, організації, що заподіяли шкоду у зв'язку з втратою, знищенням, пошкодженням або розкраданням документів, зобов'язані замінити їх відповідно такими ж документами або визнаними Бібліотекою рівноцінними (в тому числі і копіями втрачених видань), при неможливості заміни – відшкодувати в кратному розмірі їх вартість, визначену в установленому порядку.

3.12. Користувачі і працівники Бібліотеки повинні бути взаємовічливими, тактовними, зберігати тишу, чистоту і порядок. Особи у нетверезому стані в бібліотеку не допускаються.

3.13. Громадяни, які порушили правила користування Бібліотекою або заподіяли їй матеріальних збитків, несуть матеріальну, кримінальну чи іншу відповідальність згідно з законодавством України, а також позбавляються права користування Бібліотекою на строки, які визначає адміністрація.

Кiлькiсть переглядiв: 200

Коментарi

  • Cidessenak

    2017-03-17 19:55:42

    Acai Berry - Exactly Why Is Acai Berry Supplement Fantastic For You? Is effective certified organic? There are many copycat companies since are creating products which have low in quality and use probably the most beneficial associated with extracting the juice of your berries. Most market . are concerned about their bodies know the health benefits of acai berry products. They were used for centuries in Latin america by ancient medicine adult. The people in the Improve just started using Acai in focus of the final couple of years, involving several endorsements from people...